Jdi na obsah Jdi na menu
 


Valná hromada a Kongres ČKS

16. 5. 2007
Monstrozita obrovitého spartakiádního stadionu, který nyní ukrývá již zmiňované tréninkové centrum, je patrná každému, kdo ho při cestě na svaz musí obejít. Na západní straně jsou pak prostory ČSTV.null
Vchod lze najít pod skleněným můstkem, který byl prý zbudován pro soudruha prezidenta Husáka, aby při přechodu ze stadionu na stadion nemusel jít jako každý jiný.
 

V jedné ze zasedacích místností se pak konaly obě zmíněné akce. V 10:30 začínal kongres, kde probíhala poměrně živá diskuze o tématech jako je rozvoj korfbalu, organizace soutěží v příštím ročníku, vyhodnocení rozvojového programu a příprava MS 2007 v Brně.

null
Takhle to tam vypadalo, v čele předseda ČKS Milan Schwarz, vedle šéf STK Daniel Valeš a stojící generální sekretář Jiří Veselský.
Nejdéle se diskutovalo o rozvoji korfbalu, zejména pak o problémech s členskou základnou a její evidencí, o potencionálních cílových skupinách při získávání nových duší a o případné pomoci svazu při přípravě klubových funkcionářů.null
Po dlouhém a intenzivním kongresu přišla na řadu přestávka a občerstvení účastníků.
Valná hromada pak běžela podle přesných a formálních pravidel a jejímy tématy byly zpráva předsedy Milana Schwarze o stavu svazu a činnosti výkonného výboru, výsledky hospodaření za rok 2006 a jednání a schválení rozpočtu pro letošek. Dále pak došlo k volbám do funkcí, kde vypršel mandát. Své dosavadní posty obhájili předseda Milan Schwarz, členové výkonného výboru Daniel Valeš, Ondřej Fridrich a Ivo Kracík. Novým členem výboru se pak stal Jan Mynařík. Martinovi Žákovi mandát člena výkonného výboru trvá. Naopak funkce revizora ČKS je neobsazena, protože nikdo nebyl navržen.

Pokud by měl někdo zájem o práci revizora, náplní je hlavně kontrola účelnosti vynakládání prostředků z rozpočtu svazu, ať se ozve svazu. Výhodou je ekonomické vzdělání.

 

A proč se nepodívat i na sídlo svazu, když už je to nedaleko? Kanceláře se nachází ve stejném komplexu, akorát je potřeba přejít již zmíněný skleněný můstek do útrob fotbalového stadionu, kde je nyní doma Slavia.

null
ČKS sdílí kanceláře a vybavení s Českým svazem rekreačního sportu, čímž šetří peníze.
null
Generální sekretář Jiří Veselský v kanceláři.
null
Daniel Valeš vyřizuje nějaké formality se sekretářkou svazu Ivanou Caitamlovou v kanceláři.

zdroj: www.extrakorfbal.cz

_________________________________________________________________

Usnesení valné hromady ČKS konané dne 12.5.2007 v Praze

 

 

 

1. k zahájení, schválení programu jednání

 

VH ČKS

 

schvaluje

 

program jednání VH podle návrhu předloženého výkonným výborem s přijatou změnou

 

 

 

2. k schválení jednacího a volebního řádu

 

VH ČKS

 

schvaluje

 

jednací a volební řád valné hromady s přijatými změnami

 

 

 

3. k volbě pracovního předsednictva a pracovních komisí

 

VH ČKS

 

volí

 

a) pracovní předsednictvo ve složení:

 

Milan Schwarz

 

Jiří Veselský

 

Daniel Valeš

 

b) mandátovou komisi ve složení:

 

Jana Šimková

 

Martina Jindrová

 

c) návrhovou a volební komisi ve složení:

 

Ondřej Fridrich

 

Jan Mynařík

 

 

 

4. ke zprávě o stavu svazu a činnosti výkonného výboru

 

VH ČKS

 

schvaluje

 

zprávu o stavu svazu a činnosti výkonného výboru za období od minulé valné hromady

 

 

 

5. ke zprávě mandátové komise

 

VH ČKS

 

schvaluje

 

zprávu mandátové komise

 

 

 

6. k výsledkům hospodaření ČKS za rok 2006

 

VH ČKS

 

schvaluje

 

výsledky hospodaření ČKS za rok 2006

 

 

 

7. k návrhu rozpočtu ČKS na rok 2007

 

VH ČKS

 

schvaluje

 

rozpočet ČKS na rok 2007 s přijatými změnami

 

 

 

8. k volbám předsedy ČKS, výkonného výboru ČKS a revizora ČKS

 

VH ČKS

 

a) volí  

 

Milana Schwarze do funkce předsedy ČKS

 

Daniela Valeše   do funkce člena VV ČKS

 

Ondřeje Fridricha  do funkce člena VV ČKS

 

Ivo Kracíka  do funkce člena VV ČKS

 

Jana Mynaříka  do funkce člena VV ČKS

 

b) konstatuje

 

že na funkci revizora ČKS nebyl předložen žádný návrh

 

 


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář